Znak Teozofskog Društva

(znak je dizajnersko vlasništvo: www.singaporelodge.org)

Slogan: “Nema religije iznad istine.” (“There is no religion higher than truth.”)

ZNAK Teozofskog Društva je sastavljen od nekoliko simbola, koji se svi koriste od drevnih vremena kako bi izrazili duboke duhovne i filozofske zamisli o čovjeku i svemiru. Nalaze se u raznovrsnim oblicima velikih religija svijeta a njihovu univerzalnost pokazuje njihova pojava u široko razdvojenim kulturama. Svaki simbol, proučavan odvojeno, donijet će bogatstvo razumjevanja. Promatrani zajedno, kao u ovom znaku, oni ukazuju na široki evolucioni plan koji obuhvaća cijelu prirodu, fizičku i duhovnu, a njegovo proučavanje može ozbiljnog istražitelja odvesti do proniknuća u neke od najdubljih misterija postojanja.

Djelomično zbog starosti a djelomično zbog teškoće utvrđivanja njihovog porijekla, simboli ne mogu biti protumačeni sa uskom točnošću. Ovdje ponuđeno tumačenje može se uzeti kao ono koje nagovješćuje istine koje oni nastoje prenijeti, prije nego li točno objašnjenje njihovog značenja.

U središtu dva isprepletena trokuta je ono što je poznato kao ANKH (ili Crux Ansata). Sastoji se od kruga koji nadvisuje križ Tau (vrsta križa koji ima oblik slova T). Ankh je Egipatski simbol velike starosti i slikovito opisuje uskrsnuće duha iz njegove materijalne ljuske, a također izražava pobjedu života nad smrću, duha nad materijom, dobra nad zlom. Ovaj pojam “Uskrsnuća” pronađen je u svim velikim religijama.

ISPREPLETENI TROKUTI (često zvani Dvostruki Trokut, a poznat u Hebrejskoj religiji kao Solomonov Pečat ili Davidova Zvijezda) okruženi su zmijom. Ovaj spoj Trokuta i kružeće zmije simbolizira stvoreni svemir čije stvaranje je ograničeno u vremenu i prostoru.

Trokuti, promatrani izdvojeno, simboliziraju tri aspekta manifestacije koji su poznati kao Trojstvo u različitim religijama, a poosobljeni u Kršćanstvu kao Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh; u Hinduizmu su to Brahma, Vishnu i Shiva; a u drevnom Egiptu bijahu Horus, Izida i Osiris. Tamniji od dva trokuta, usmjeren prema dolje, i svjetliji trokut, usmjeren prema gore, simboliziraju silazak života Boga u materiju i izlazak tog života iz materije u duh, neprekidnu opreku između svjetlih i tamnih snaga u prirodi i u čovjeku.

ZMIJA ima različita značenja, ali je uvijek bila simbol Mudrosti. Hindus naziva svog mudraca “Nagas” (riječju koja znači “Zmija”). Krist je tražio od Svojih učenika da budu “mudri kao zmije”. Ono što je poznato kao Uraeus (ili svetom Kobrom) i viđeno iznad čela Egipatskog Faraona označava njegovu posvećenost u svete obrede gdje se dobivala spoznaja skrivene mudrosti. Zmija koja guta svoj rep predstavlja “krug svemira”, beskonačni ciklički proces stvaranja.

SVASTIKA je jedan od brojnih oblika u kome se nalazi simbol križa. To je Vatreni Križ sa kracima kovitlajućeg plamena što se obrću (u smjeru kazaljki na satu) prikazujući ogromne energije prirode u neprekidnom stvaranju i razaranju oblika kroz koje se odigrava evolucijski razvoj.

U religijama koje razlikuju tri aspekta Božanstva, Svastika je povezana s trećim aspektom, Trećom Osobom Trojstva, koji je ujedno Stvoritelj i Razoritelj: Shiva u Hinduizmu, a Sveti Duh u Kršćanstvu.

AUM koji se nalazi iznad znaka je sveta riječ Hinduizma napisana na sanskritu, a sa tri svoja slova predstavlja Trojstvo. Može se reći da ona predstavlja stvoriteljsku Riječ Logosa koja sve oživljuje i uzdržava u svemiru. “U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše s Bogom, i Riječ bijaše Bog.”

Znak u cjelini simbolizira Absolut, Boga, nadpojavnog i pojavnog. Nadpojavni Bog je onaj u i iza stvorenog (sveta riječ AUM) zasjenjen ciklusom manifestacije (zmija) energiziran božanskom aktivnošću (Svastika) a unutar svog polja manifestacije povezan trokutima duha i materije noseći u srcu simbol besmrtnosti (Ankh). Pojavni Bog je onaj uvijek prisutan u svim stvorenim oblicima.

Znak okružuje slogan Teozofskog Društva: “Nema religije iznad istine.” Istina je cilj svakog Teozofa, bez obzira na njegovu vjeru, a svaka velika religija odražava na neki način svjetlo jedne vječne i duhovne Mudrosti.

Ono što je ovdje dano samo letimično naznačuje veliki opseg i dubinu značenja sadržanog u znaku Društva. Proučavanje njegovog simbolizma je gotovo neiscrpno. Oni koji žele da ga prouče detaljnije upućujemo na “Teozofski Pečat” Arthur M. Coon-a ili “Tajnu Doktrinu” H.P.Blavatsky, a svakako se možete poslužiti i općim enciklopedijama ili rječnicima simbola.