Teozofsko Društvo


TEOZOFSKO DRUŠTVO je osnovano u New York-u 17.studenog 1875.

Osnovali su ga H.P.Blavatsky, ruskinja, i Pukovnik H.S.Olcott, amerikanac.

Godine 1879., svjetsko sjedište je preselilo u Bombay, kasnije 1882. godine u ADYAR, Chennai.

Teozofsko Društvo je međunarodna organizacija sa članovima u oko pedesetak zemalja, koji pripadaju različitim religijama, rasama i kulturama. Ono se sastoji od učenika koji pripadaju nekoj od svjetskih religija ili ne pripadaju ni jednoj. Njih ujedinjuje prihvaćanje ciljeva društva, žele da otklone vjerske sukobe i da okupe u zajednicu ljude dobre volje bez obzira na njihovo vjersko opredjeljenje, te željom da proučavaju religijske istine i podijele plodove svojih proučavanja s drugima. Ono što ih ujedinjuje nije ispovijedanje zajedničkog vjerovanja, već zajednička potraga i težnja za Istinom. Smatraju da bi se Istinu trebalo tražiti proučavanjem, promišljanjem, čistoćom života i odanošću višim idealima. Istinu smatraju nagradom kojoj treba težiti, ne dogmom koju nameće autoritet. Vjerovanje bi trebalo biti rezultat osobnog proučavanja ili intuicije i ne bi im smjelo prethoditi, treba počivati na znanju, ne na nečijoj tvrdnji.

Članovi Teozofskog Društva tolerantni su prema svima, čak i prema onima netolerantnima, ne kako bi im podilazili, već zbog dužnosti koju obavljaju. Oni se trude otkloniti neznanje, a ne ga kažnjavati. Svaku religiju vide kao izražaj Božanske Mudrosti, i više vole njeno proučavanje nego osuđivanje i njeno prakticiranje nego preobraćenje drugih.

Teozofija je jezgro istina koje čine temelje svih religija, i koje ne mogu biti prisvojene kao isključivo vlasništvo bilo koga. Ona nudi filozofiju koja život čini shvatljivim te koja pokazuje pravdu i ljubav što vode njegovu evoluciju. Smrt kao nešto što se ponavlja u beskonačnom životu postavlja na njeno pravo mjesto, otvarajući vrata potpunijem i sjajnijem postojanju. Svijetu vraća Znanost Duha poučavajući čovjeka spoznaji Duha kao sebe samoga, a uma i tijela kao njegovih slugu. Rasvjetljava Spise i vjerska učenja otkrivajući njihova skrivena značenja i tako ih čini prihvatljivim našem razumu kao što su već prihvatljivi našoj intuiciji.

Članovi Teozofskog Društva proučavaju te Istine, a teozofi ih nastoje živjeti. Svatko tko je željan učiti, biti tolerantan, težiti višem i raditi ustrajno, dobrodošao je kao član, a članu preostaje postati istinskim teozofom.