lista

21.9.2019

boje imena označavaju

članovi koji su potvrdili svoj dolazak

članovi koji su potvrdili svoj nedolazak

 

Rudolf Banić
Tatjana Borisavljević
Sven Buić
Đuro Conjar
T.K.
I.L.
Suzana Lunder
Darko Majstorović
Darko Naglić
Danijela Novačić
Nenad Peteš
Zoran Radanović
Marijan Sviličić
Goran Svrdlin
Vera Šiljegović
Nada Tepeš
Ninoslav Volaj
Željko Žemlja