Smjernice rada Kruga ili Lože

OPĆE SMJERNICE TREBAJU STVORITI OZRAČJE I DUH JEDNOG KRUGA ILI LOŽE:

Atmosfera i duh Kruga najviše je ovisan o predsjedniku Kruga, ali i o svima članovima.

Svaka sebičnost, svaka bolesna ambicija, svako nadmetanje i svako rivalstvo, kao i svako zapostavljanje, svako onemogućavanje pojedinih članova kao i svaka zloba i zavist treba iz Kruga biti uklonjena. Stoga čitav rad vodi i za njega je odgovoran predsjednik Kruga.

Svaki Krug zadužen je da pruži pomoć svakom članu, bez obzira na njegov stupanj obrazovanja ili kulture, bez obzira na njegove životne okolnosti ili zanimanje, kako bi postigao unutarnji rast, da se taj rast odrazi u njegovom svakodnevnom životu i svakom njegovom djelovanju. Da bude svjetlo svima u svojoj okolini.

Krug ima za cilj postati središte dubokog duhovnog života, čije napredno i stvaralačko mišljenje mora biti poticaj i inspiracija svakom članu koji mu se pridruži. On mora biti središte praktičnog bratstva među njegovim članovima.

U Krugu se članovi moraju naučiti djelovati kooperativno i prijateljski. Stariji ili napredniji članovi moraju biti svjesni svoje odgovornosti prema novim i neiskusnijim članovima, dok oni koji još nemaju dovoljno znanja i iskustva moraju biti spremni prihvatiti vodstvo i inspiraciju od naprednijih.

Rad Kruga, koliko god složen i raznolik, mora uvijek imati znanstveno-teozofsku osnovu, koja je na potrebnoj visini i koja može uvijek ispravno obrazložiti teozofski pogled, a ne da se služi jeftinom propagandom, praznim riječima i frazama, lošim znanjem, prikazima i slabom organizacijom.

Rad Kruga mora nastojati pomoći svakom predavaču da se dobro pripremi za predavanje, da poznaje temu o kojoj predaje, da poznaje definicije pojmova koje koristi, da se ne razmeče stručnim i sanskritskim izrazima, koje ne poznaje i koje ne može jasno rastumačiti.

Rad voditelja i predsjednika Kruga sastoji se u tome da nastoji uskladiti cjelokupan rad Kruga tako da pruži mogućnost svakom članu da se izrazi u onom opsegu, koliko to on želi i koliko je u stanju, a da to ne bude na račun drugih članova, ne ometajući ih u njihovom poslu i djelovanju, a pogotovo neumjesnom kritikom, osuđivanjem, nadmetanjem i nametanjem.

Krug mora bezuvjetno ostvarivati cilj da postane tijelo ili skup ljudi naprednih i širokih u svojem mišljenju, iskorijenjujući uskogrudnost, bigoteriju, zadrtost, netolerantnost i svadljivost. Krug trebaju činiti ljudi tolerantni u svojim nazorima, široki u svojim intelektualnim predodžbama i puni razumjevanja prema svakom drugom duhovnom i humanitarnom djelovanju.

Krug nastoji osnovati svoj vlastiti izdavački zavod, kojemu može pristupiti svaki član, bilo kao prevoditelj, lektor, prepisivač, administrator i sl.

Izdavački zavod brine se o knjigama, glasilima, dokumentaciji i arhivi, te odlučuje o prioritetnim knjigama koje treba prevesti i/ili izdati odnosno objaviti bilo u tiskanom ili elektronskom obliku. Također brine o čistoći i korektnosti književnog jezika, te izglednom i urednom obliku materijala koji se objavljuje.

 

POSEBNE SMJERNICE RADA KRUGA:

Proširivati općenito poznavanje Teozofije svakog pojedinog člana predavanjima, studijskim tečajevima, ispitivanjima, diskusijama i pismenim uradcima.

Povećavati unutarnje spiritualno razumjevanje svakog pojedinog člana, posebno analitičkim razmatranjima teme, studijem i diskusijama.

Razvijati smisao za ljepotu i kulturu sveukupnog članstva.

Raditi na uređenju i uljepšavanju prostora u kojima se članovi sastaju i djeluju.

Poticati na čitanje i studij teozofskih knjiga koje svojim sadržajem i vrijednošću potiču duhovni razvoj i rast.

Oživljavati kolanje teozofske literature i znanja među članovima kao i među nečlanovima.

Učiniti programe, predavanja i studijske tečajeve djelatnijima i podići ih na višu razinu.

Poboljšati administrativni rad Kruga, postići veću uključenost tzv. pasivnih članova i gajiti veću povezanost i suradnju sa drugim T. Krugovima ili T. Društvima.

Pomagati u razvoju i izobrazbi govornika, predavača, pisaca unutar svojih redova.

Razvijati i proširivati shvaćanje prave teozofske i građanske dužnosti kod svakog člana.

Načiniti Krug kulturnim i spiritualnim središtem.

Pomagati i jačati slabije bratske Krugove i sam rad Društva.

Razvijati veće razumjevanje za ostale, naročito duhovne pokrete i učitelje, koji utiču na veći broj ljudi, stvarajući veću toleranciju, ali i dajući jedan standard za stvaranje vlastitih i posebnih teozofskih zaključaka s obzirom na njih, zadržavajući na umu nezavisnost, specifičnost i posebnost zadatka samog Teozofskog Društva i Njegovih Osnivača.

Osigurati svojim radom i vladanjem toleranciju, ali ne dozvoliti nametanje nazora i ciljeva drugih pokreta, koji naizgled imaju slične temelje.

Pomagati i podupirati rad mladih, pomažući da svaki član pronađe svoj Put.

Pomagati buđenje intuicije kod svakog člana, da može Istinu sam za sebe otkriti i živjeti.

Omogućiti svakom članu da otkrije dublje slojeve vlastite vjere, da razvije trpeljivost i razumjevanje za vjerovanja drugih.

Razvijati kod članova dublji smisao za sve što je u životu i svijetu dobro, lijepo, istinito, visoko i plemenito.

Razvijati kod članova poštovanje prema svemu i svakomu.

 

T. (Zagreb, 1970.) – preuredio i prilagodio N. (Opatija, 2020.)