14.04.2020 – T.D.

Danas popodne je u 91.god umrla Mary Anderson, “teozofkinja iz Škotske”.

Od 1955. godine bila je član T.D. u Švicarskoj, gdje je nekoliko godina bila i Predsjednica, a zatim dug niz godina Predsjednica Europske Federacije Teozofskih Društava, pred kraj svoje aktivne karijere u T.D. bila je tajnica i podpredsjednica I.T.D., a mnogo godina je pomagala T.Društva na našim prostorima. Održala je mnoge susrete, predavanja i škole Teozofije diljem svijeta.

Dvadesetak godina posjećivala je Hrvatsku i zaslužna je da smo i mi dobili službeno priznanje od Adyara i dozvolu za rad kao Loža Lotos 2007.godine.

Više godina prije toga pomogla je mnogima od nas da budemo primljeni u Adyar kao pojedinačni članovi i sa nekima od nas vodila čestu i toplu komunikaciju. Od kada sam je upoznao 1990. godine u Zagrebu, do 2008.god dok nije otišla u mirovinu u Veliku Britaniju, svake godine nas je posjećivala bilo u Križevcima, Opatiji, Karlovcu i Zagrebu.

Uvijek bi održala neko predavanje i ispričala poneku anegdotu, “duhovnu” pouku ili vic. Njena predavanja često su bila vesela i ne prezahtjevna za slušatelje. Dosta njezinih članaka i predavanja prevedeno je na naš jezik i dijeljeno između članova.

Pozdrav i do viđenja Mary.Comments are closed.