01.04.2020 – Opatija

Svatko sa imalo znanja Astrologije neka obrati pažnju na aspekte od 3.travnja do 9.travnja 2020 i poz. MJ.

Za istraživače COVID-19 zanimljivi su pravci direktnosti i retrogradnosti Ur, Ne, Pl, (3.10.2019 start – 10/1 exit – 25/4 max – 22/6 relax – 19.8.2020 end)

a za POTRES Ma,Ju,Sa,Ur. (20.3 – 7/8 – 15.4.2020)

 Comments are closed.