Copyright

Na mojoj stranici ništa nije zaštićeno autorskim pravima. U duhu slobode i dužnosti širenja znanja, dopuštam da svatko tko želi može širiti znanje i informacije iznesene na ovim stranicama. Ispričavam se svima čije znanje i intelektualno vlasništvo bude (ili je) izneseno na ovim stranicama, a koji to ne žele ili nisu željeli. Molim Vas, ako se kao takvi pronađete ili prepoznate, da me obavjestite, pa ću Vaše vlasništvo ukloniti i zaštiti na način koji vi smatrate zadovoljavajućim.

NINO